Klubbens fiskevatten

Även om ett vatten av Skeens karaktär och kapacitet inte står att finna idag, arbetar klubben kontinuerligt med att finna nya, attraktiva vatten. Idag äger klubben fiskerätt i flera vatten som med dagens mått mätt kan betraktas som mycket goda fiskevatten.