Klubbhus

Håsta Mölla, beläget på en ö i Kävlingeån vid Örtofta, utgör idag en pampig samlingslokal där klubben håller sina möten.

Möllan byggdes på 1830-talet, och drevs som vattenkvarn med oförändrad teknik fram till 1946. Innan dess fanns en mindre kvarnverksamhet vilken hade sitt ursprung från medeltiden.

Utnyttjandet av vattenkraft längs Kävlingeån resulterade att vandringsfisk som lax och öring minskade eller försvann ur vattendragssystemet redan under 1800-talet.

Under slutet på 30- och början av 40-talet bildade en entusiastisk grupp fiskevårdare Svenska Lax och Laxöringföreningen (S.L.L.) med mål och syfte att förbättra förhållanden åt laxartad fisk i södra Sverige. Den drivande kraften bakom S.L.L var dess ordförande och eldsjäl Philip Wolf. Under föreningens tid utvecklades många för Sverige nya fiskevårdsmetoder.