SSSK – en kort historik

Södra Sveriges Sportfiskeklubb (SSSK) är Sveriges tredje äldsta sportfiskeklubb. Initiativtagare till klubben var Godsägare Theodor Ankarcrona och kapten Niklas Kihlbom, vilka tillsammans med andra sportfiskeintresserade gentlemen konstituerade klubben den 8 juli 1922 i Hässleholm. Redan vid slutet av första året hade klubben 40 medlemmar och kröntes av landets högst uppsatte sportfiskare, Deras kungliga högheter Kronprinsen och Prins Gustav Adolf.

Klubbens ändamål bestämdes till bl. a. att vara samlings- och föreningspunkt för intresserade sportfiskare samt att genom arrendering av fiskvatten och fiskevård, bereda sina medlemmar tillfällen till goda fisken.

Klubbens första fiskevatten var det förnämliga öringfisket i Bolmån vid Skeen. Ett vatten som Theodor Ankarcrona tidigare hade arrenderat och som han till medlemmarnas stora glädje överlät till klubben. Exempel på andra vatten som arrenderades under 1920- och 1930-talet var Verkeån, Fylleån, Edreström, Mörrumsån nedströms Åsnen och Lagan norr om Strömsnäsbruk.

Under klubbens första år var de flesta vattnen relativt opåverkade, men efterhand kom flera av dessa fantastiska fiskevatten att förstöras genom utbyggnad av vattenkraft. Lagan, som hade landets sydligaste bestånd av  harr, förstördes tidigt, därefter följde Bolmån vid Skeen som reglerades 1953. Vilket var det år, som klubbens själ kom i dallring, under tre decennier hade klubbens medlemmar haft tillgång till ett av de bästa storöringvatten som funnits. Nederlaget var stort och de vatten som klubben lyckade arrendera efter Skeen-perioden var aldrig i närheten av det som klubben hade förlorat.

SSSK slogs ihop med Kvarnsjöklubben 1987, som också var en liten klubb. Efter samgåendet har klubben utvecklats i en positiv riktning med flera nya fiskevatten och ett vackert klubbhus beläget vid Kävlingeån.